GDPR

 1. Společnosti Urbi House s.r.o. se sídlem Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno, IČO: 14343797 (dále jen „společnost UrbiHouse“), ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., informuje a zásadách ochrany osobních údajů, jejihž je správcem. Osobními údaji se rozumí:
  • E-mailová adresa
  • Jméno a Příjmení, popřípadě obchodní firma
  • Adresa dodání, popřípadě sídlo
  • Telefonní číslo
  • IP adresa
 2. Osobní údaje budou shromažďovány za účelem:
  • Uzavření smlouvy
  • Pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu
  • Účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4
   roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.
  • Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb
 3. údaje budou uchovány po dobu vyžadovanou zákonem (u daňových dokladů 10 let) nebo maximálně 5 let.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností UrbiHouse, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel marketingového softwaru Mailerlite
  • Poskytovatel nástroje Google Analytics
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době UrbiHouse nevyužívá
 5. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na marek@urbihouse.cz
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
 7. Údaje budou zpracovány strojově (neautomatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.
 8. tyto zásady nabývají účinnosti 24.8. 2022